redovno održavanje

U održavanje cesta spadaju slijedeći poslovi:

 1. NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA
 2. ODRŽAVANJE KOLNIKA
 3. ODRŽAVANJE BANKINA I BERME
 4. ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA
 5. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU
 6. ODRŽAVANJE OPREME CESTE
 7. KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA
 8. ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika,podhodnika, tunela, galerija i sl.)
 9. SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA
 10. ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA
 11. OSTALI RADOVI TROŠKOVI I USLUGE