godišnji financijski izvještaj

Ahriva GFI-a

GFI za 2017.g.

GFI za 2018.g.

GFI za 2019.g