ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Barilović, Belajske Poljice

Poslovni park Karlovac 1/A

47250 DUGA RESA

OIB 17330552245

Ur. br.: 06-107/2017

 

Barilović, 14.08.2017.

 

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), javni naručitelj, Županijska uprava za ceste, na nacrt Dokumentacije o nabavi za Redovno održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije objavljuje

 

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I

PRIJEDLOZIMA

 

 

Naručitelj Županijska uprava za ceste je dana 05.08.2017. godine, na svojim internetskim stranicama, za postupak javne nabave: Redovno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije, objavio: obrazac za savjetovanje s javnošću, nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 09.08.2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, niti jedan gospodarski subjekt nije dostavio primjedbe i prijedloge na objavljene dokumente.