Javni poziv

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Poslovni park Karlovac 1A, Belajske Poljice, 47250 Duga Resa
OIB: 17330552245

 
Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14  i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

              Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena javna cesta:

 

ŽC 3143 (Ozalj (Ž3297) – Zorkovac na Kupi – Gornje Pokupje (D228)) u katastarskoj općini Trg

 

o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

              Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka GEO-KOM d.o.o. za geodetske usluge, Ul. bana Josipa Jelačića 87, Duga Resa.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 29. lipnja 2021. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 1. srpnja 2021. od 13 do 14 sati u prostorijama tvrtke Geo-kom d.o.o., Ulica bana Josipa Jelačića 87, Duga Resa.

 

Upravitelj na javnoj cesti:   
Županijska uprava za ceste

Poslovni park Karlovac 1A, Belajske Poljice, 47250 Duga Resa

OIB: 17330552245

Skip to content