U tijeku su radovi na ŽC 3269 Nova Kršlja – Tržačka Raštela

U tijeku je izvođenje radova na sanaciji makadamskog kolnika na županijskoj cesti ŽC 3269 Nova Kršlja – Tržačka Raštela, radi se o sanaciji 600m kolnika. Radovi obuhvaćaju između ostalog ručnu i strojnu sječu stabala, šiblja i granja , izradu propusta, iskop cestovnog jarka, iskop zemljanog i kamenog materijala, nasipavanje kofera kamenim materijalom, asfaltiranje i dr. Radove izvodi tvrtka Rudar d.o.o.

Skip to content