U tijeku je košnja na području Općina Žakanje i Ribnik

U tijeku su radovi redovnog održavanja košnje uz bankine županijskih i lokalnih cesta na području općine Žakanje i općine Ribnik. Radovi se odvijaju sukladno planu, a tijek radova ovisi o vremenskim prilikama.

Skip to content