Potpisan je ugovor o izvođenje radova na ŽC 3219 u Kučinić Selu u Ogulinu

Nakon provedenog postupka javne nabave i odabira najpovoljnijeg izvođača radova te proteka zakonskog roka mirovanja, sklopili smo 13. prosinca 2022. godine ugovor sa tvrtkom Ceste Karlovac d.d. o izvođenju radova sanacije kolnika na ŽC 3219 u Kučinić Selu.  Radovi će, osim asfaltiranja, obuhvatiti i radove uklanjanja postojećih i postavljanja novih rubnjaka, površinsku odvodnju i kanalizaciju te postavljanje prometne opreme. S obzirom na trenutne vremenske prilike, početak i tijek radova će uvelike ovisiti o istima

Županijska uprava za ceste je prihvatila zahtjev gradonačelnika Grada Ogulina za sanacijom kolnika na dijelu ŽC 3219 u Kučinić Selu koji bi se izvodili nakon završetka radova u nadležnosti Grada Ogulin, a koji se odnose na izgradnju autobusnog ugibališta i nogostupa. Nakon nekoliko održanih sastanaka sa gradonačelnikom Grada Ogulina i suradnicima, a sve vezano na predmetne radove, prihvaćeni su svi dodatni zahtjevi Grada Ogulina kojima se povećao opseg i vrijednost radova u nadležnosti ŽUC-a i utvrđeno je da će radovi ŽUC-a na predmetnoj dionici započeti tek kada završe radovi u nadležnosti Grada Ogulina, sve postupke smo vremenski usklađivali s radovima koje je provodio Grad Ogulin.

Skip to content