Sanirano klizište u Boševcima, uskoro asfaltianje!

Na županijskoj cesti ŽC 3296 u naselju Boševci stvorilo se klizište ispod ceste, te ga je trebalo hitno sanirati radi sigurnosti svih sudionika u prometu. Izvedeni su radovi uklanjanja nestabilnog materijala sa klizišta, ugrađen je geotekstil, kameni materijal i završni tamponski sloj. Radovi asfaltiranja biti će izvedeni kada to dozvole vremenske prilike.

Skip to content