Započela je sanacija Molinarijevog mosta u Ogulinu

Započeli su radovi na sanaciji povijesnog kamenog Molinarijevog mosta na rijeci Dobri na ŽC 3254 u Ogulinu, radove izvodi tvrtka Vacon d.o.o. iz Karlovac, a vrijednost ugovorenih radova je 464 tisuće eura. Most je sagrađen 1874. godine u sklopu tadašnje ceste Rudolfine i zaštićeno je kulturno dobro. Radovi se izvode prema projektu sanacije na koji je ishođeno odobrenje Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

Radovi na ovom mostu, duljine 72 m sa tri raspona 7,20 m nad rijekom i dva raspona 3,90 m nad inundacijama ukupne širine oko 7,50 m,  uključuju sanaciju kolnika, pročelja, podgleda svodova i izvedbu nove ograde. Sanacija kolnika uključuje izvedbu armiranobetonske rasteretne ploče kako bi se prvenstveno spriječilo prodiranje vode i ispiranje kroz konstrukciju mosta, izvela hidroizolacija i novi slojevi asfaltnog kolnika te nove ograde na vanjskim rubovima mosta. Dok sanacija pročelja i podgleda svodova uključuje popravke oštećenja i nedostataka i čišćenje mosta od biljaka i raslinja. U sklopu radova biti će izvađeni svi kameni blokovi stare ograde koji su sa mosta pali u rijeku i oni će se dijelom iskoristiti za izvedbu novih odsječaka ograde.

Molimo sve žitelje Grada Ogulina kao i sve sudionike u prometu na strpljenje i poštivanje privremene regulaciju prometa. Promet se  odvija jednim prometnim trakom uz ograničenja brzine tijekom izvođenja radova, a planirano trajanje ovog dijela radova je do kraja lipnja, 2023. godine

Skip to content