Asfaltiran je nizvodni prometni trak na Molinarijevom mostu u Ogulinu

Na ŽC 3256 (ŽC 5191 – Jasenak – Puškarići – D42) na Molinarijevom mostu u tijeku su radovi sanacije, radi se o kamenom mostu preko rijeke Dobre. Na mostu su izvedeni radovi  armirano betonske ploče, hidroizolacija i nosivi sloj asfalta na nizvodnom prometnom traku. Nakon izvedbe kamenih odsječaka ograde i čelične zaštitne ograde radovi će se pojačanim intenzitetom odvijati na uzvodnom prometnom traku. Po dovršetku radova na razini kolnika promet će biti pušten u oba prometna traka, a nastaviti će se radovi na pročeljima i svodovima mosta. Radovi se odvijaju prema planu, koliko to nepovoljne vremenske prilike dozvoljavaju (kišni periodi i visoki vodostaj rijeke). Veliku pažnju izvođač pridaje i tehnološkim uvjetima, postizanju traženih čvrstoća i vlažnosti konstrukcijskih elemenata prije primjene sanacijskih materijala  s obzirom da se radovi izvode prema projektu sanacije na koji je ishođeno odobrenje Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Karlovcu jer je riječ o mostu koji je zaštićeno kulturno dobro.

Radove izvodi tvrtka Vacon d.o.o. iz Karlovca čija ponuda je odabrana kao ekonomski najpovoljnija temeljem provedenog javnog nadmetanja krajem 2022.godine kada je sklopljen ugovor o izvođenju radova sanacije mosta. Ugovoreni rok završetka radova je 270 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Po završetku radova na gornjem ustroju mosta ŽUC planira nastavak sanacije kolnika ŽC 3254 od Molinarijevog mosta kroz naselje Puškarići u dužini od cca 2 km.

Molimo sve žitelje Grada Ogulina kao i sve sudionike u prometu za strpljenje i poštivanje privremene regulaciju prometa posebno pridržavanja ograničenja brzine kretanja vozila preko mosta.

 

Skip to content