Privremena regulacija prometa na Molinarijevom mostu

U tijeku su radovi na ugradnji prijelaznih naprava u razini kolnika na Molinarijevom mostu na rijeci Dobri ŽC 3254 u Ogulinu, radovi će se izvoditi u periodu od 9.10. do 13.10.2023.godine uz privremenu regulaciju prometa ( semafori). Promet se  odvija jednim prometnim trakom uz ograničenja brzine tijekom izvođenja radova.

Podsjetimo, radovi se izvode prema projektu sanacije na koji je ishođeno odobrenje Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Karlovcu. Radovi na ovom mostu obuhvatili su sanaciju kolnika, pročelja, podgleda svodova i izvedbu nove ograde. U sklopu radova bit će izvađeni svi kameni blokovi stare ograde koji su sa mosta pali u rijeku i dijelom će se iskoristiti za izvedbu novih odsječaka ograde. Radovi se izvode sukladno planu i ugovorenim rokovima.

Molimo sve žitelje Grada Ogulina kao i sve sudionike u prometu na strpljenje i poštivanje privremene regulaciju prometa.

Skip to content