Županijska uprava za ceste Karlovačke županije najtransparentnija od svih uprava za ceste

Tijekom mjeseca listopada 2023. godine Povjerenik za informiranje proveo je praćenje objave nekih informacija na mrežnim stranicama županijskih uprava za ceste.

Županijska uprave za ceste Karlovačke županije je ocijenjena kao najtransparentnije tijelo ovoga praćenja sa visokih 13,5 bodova, a  predmetno praćenje objavljeno je na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje, na poveznici:

https://pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/AI-2-2023-ZUC-2.docx?x57830

Predmetom praćenja bile su Odredbe članka 10. stavka 1. točaka 6., 10., 11. i 13. Zakona, koje u bitnom propisuju obvezu objave (na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku – gdje je navedeno primjenjivo) odgovarajućih dokumenata tijela koje se odnose na: informacije o javnim uslugama koje pružaju (točka 6.), informacije o raspisanim natječajima i ishodima natječajnih postupaka (točka 10.), informacije o unutarnjem ustrojstvu i kontakt podacima (točka 11.) te informacije o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija (točka 13.).

Cilj praćenja je bio dobiti uvid u način i cjelovitost proaktivne objave tijela, a time i utvrditi nedostatke, kako bi se, na osnovu provedene analize, mogle dati preporuke za ublažavanje / otklanjanje uočenih nedostataka.

Želimo istaknuti da aktivno i svakodnevno poduzimamo radnje u cilju da naša internet stranica sadrži sve potrebne i propisane podatke i informacije, bude sistematizirana na način da je prilagođena posjetiteljima kako bi lakše pronašli informacije i podatke, a ujedno i sukladna odredbama  Zakona o pravu na pristup informacijama i njegovim izmjenama i dopunama.

Skip to content