Ugovoreni su radovi sanacije LC 34160 Drežnik Grad – Sadilovac i LC 34171 Lipovača – Sadilovac

Poptisani su ugovori sa izvođačem radova  Mežnar, građevisnke usluge za sanaciju lokalne ceste LC 34160 Drežnik Grad – Sadilovac u dužini od 1700m u vrijednosti 361 tis.EUR-a i

sanaciju kolnika LC 34171 Lipovača – Sadilovac, 2238m u vrijednosti 343 tis. EUR-a. Planirani završetak radova sanacije na obje cete je 90 dana od dana uvođenja u posao.

Skip to content