OBAVIJEST STANICAMA ZA TEHNIČK PREGLED VOZILA – izdavanje eRačuna.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Uprava za trgovinu i unutarnje tržište (u nastavku: Ministarstvo) resorni je nositelj Zakona kojim se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014., a kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi.

Sukladno mišljenju Ministarstva od 10.4.2019. (Klasa: 330-01/19-01/346) Zakon se ne odnosi na ona područja izuzeta od javne nabava – sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16; u nastavku: ZJN 2016). Navedeno mišljenje u skladu je i s uvodnom točkom 16. Direktive 2014/55 u kojoj se navodi kako se Direktiva ne primjenjuje  na elektroničke račune izdane po izvršenju ugovora koji su izuzeti iz primjene direktiva o javnoj nabavi.

Slijedom navedenog, svi ugovori koji su izuzeti od primjene ZJN 2016 ne podliježu obvezi izdavanja eRačuna.

Budući da prema mišljenju nadležnog ministarstva od 3.6.2011. ugovori koji se sklapaju sukladno čl. 6. Pravilnika o visini naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Nar. nov., br. 96/15) nisu predmet javne nabave, na te ugovore se ne primjenjuje ni Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Drugim riječima, za te ugovore stanice za tehnički pregled nisu u obvezi izdavati eRačune prema naručiteljima.

Skip to content