Na ŽC 3296 Ozalj-Boševci u tijeku izgradnja AB potpornih zidova

Na rekonstrukciji dijela ŽC 3296 dužine 150 m, dionica Ozalj – Boševci u tijeku su radovi izgradnje armirano betonskih potpornih zidova s lijeve i desne strane. Zidovi se izrađuju radi značajnog proširenja prometnice sa 3,50 m na 5,50 m + 1,60 m pješačke staze kako bi se navedeni dio ceste spojio sa dijelovima ispred i iza te dionice koji su ranije rekonstruirani. Radovi se izvode u skladu sa dinamičkim planom.

Skip to content