Završeni su radovi u Kučinić Selu na ŽC 3219 na području Grada Ogulina

Na području Grada Ogulina završeni su radovi na županijskoj cesti ŽC 3219 u Kučinić Selu, radovi su, osim asfaltiranja, obuhvatili i radove uklanjanja postojećih i postavljanja novih rubnjaka, površinsku odvodnju i kanalizaciju te postavljanje prometne opreme. Ugovor je potpisan krajem 2022. godine  ali zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgođen je sam početak radova , a  radovi su se iz istog razloga odvijali sa prekidima.

Podsjetimo, Županijska uprava za ceste je na zahtjev Grada Ogulina pristupila  radovima sanacije kolnika na dijelu ŽC 3219 u Kučinić Selu koji su se  izvodili nakon završetka radova u nadležnosti Grada Ogulin ( izgradnja autobusnog ugibališta i nogostupa). Nakon održanih sastanaka sa gradonačelnikom Grada Ogulina i suradnicima, a vezano na predmetne radove, prihvaćeni su svi dodatni zahtjevi kojima se povećao opseg i vrijednost radova u nadležnosti ŽUC-a. Utvrđeno je da će radovi ŽUC-a na predmetnoj dionici započeti tek kada završe radovi u nadležnosti Grada Ogulina, sve postupke smo vremenski usklađivali s radovima koje je provodio Grad Ogulin.

 

Skip to content