Saniran je kolnik na LC 34038 u Zorkovcu

Završeni su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika na LC 34038 Zorkovac (nerazvrstana cesta – L 31185)- dionica Zorkovac u dužini od 800m. Stabilizacija i uređenje cestovne dionice obuhvatili su sljedeće radove: iskop dijela trupa ceste i izgradnju istog zamjenom materijala u bankini i trupu ceste s propusnim materijalom , odnosno sanaciju kolničke konstrukcije zamjenom i ojačanjem tampona, uređenje bankine, uređenje saniranog terena, izvedbu nosivog i habajućeg sloja asfalta.

Radovi su financirani  iz Fonda solidarnosti Europske unije temeljem potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ( FSEU.MMPI.07.0001) kojeg je Županijska uprava za ceste Karlovačke županije potpisala 23.ožujka 2023.godine s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture – Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Karlovačke županije – izravna dodjela Županijska uprava za ceste Karlovačke županije.”

Skip to content