Potpisano osam ugovora o izvođenju radova na županijskim i lokalnim cestama

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave i odabira najpovoljnijh izvođača radova, ovaj tjedan potpisano je osam ugovora o izvođenju radova na županijskim i lokalnim cestama Karlovačke županije ukupne vrijednosti 1.166 tis. EUR. Radi se od sljedećim ugovorima o izvođenju radova:

– na ŽC 3144 Mali Erjavec (DC 228) – Donje Stative (DC 6) dionica Tomašnica, sanacija asfaltnog kolnika 600m – izvođač radova Arkada d.o.o.

– na LC 34167 Jurovo (LC 34005) – Mišinci (LC 34022), sanacija asfaltnog kolnika 650m – izvođač radova Arkada d.o.o.

– na ŽC 3176 Orišje (Ž 3175) – Skukani – Generalski Stol (D 23) dionica Orišje, sanacija asfaltnog kolnika 1455m –  izvođač radova Arkada d.o.o.

– na ŽC 3254 Jasenak (Ž 5191) – Potok Musulinski – Sveti Petar (D 42) dionica Puškarići, sanacija asfaltnog kolnika 1170m – izvođač radova Mežnar građevinske usluge

– na ŽC 3189 Barilović (Ž 3185) – Krnjak (D 1) dionica Krnjak – Dugi Dol sanacija asfaltnog kolnika, 450m – izvođač radova Ceste Karlovac d.d.

– na LC 34157 Rakovica (D 1) – Lipovac, dionica Rakovica, sanacija asfaltnog kolnika, 1300m – izvođač radova Ceste Karlovac d.d.

– na ŽC 3256  Kamenica Skradnička(D23)-Mjesto Primišlje-Slunj (D1), dionica Slunj, sanacija asfaltnog kolnika 900m – izvođač radova Ceste Karlovac d.d.

– na LC 34011 Obrež Vivodinski (Ž 3097) – Lović Prekriški (Ž 3097) Obrež Vivodinski (sanacija klizišta) – izvođač radova Niskogradnja d.o.o.

Izvođači će do kraja idućeg tjedna biti uvedeni u posao, dinamika radova ovist će o vremenskim uvjetima, a nadamo se da će nas vrijeme još poslužiti.

 

 

Skip to content