Završeni su radovi na asfaltiranju makadama na dijelu LC 34160 u Lipovači, Općina Rakovica

U mjesecu travnju 2021.g. završeni su radovi na asfaltiranju makadama na LC 34160 Drežnik Grad (D 217) – Sadilovac – Lipovača (L 34159)Dionica Lipovača u dužini od 500m.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 340.631,25 kn.

Skip to content